EN
公司高管


undefined            

王凤朝                

董事长、党委书记,四川金融控股集团董事长、党委书记                 


               


undefined            

李文清                

董事、总经理、党委副书记                

               


undefined            

林罡                

董事          

               


undefined            

张宜刚                

董事、副总经理、党委副书记、薪酬考核委员会主席        

               


undefined            

刘玉环                

职工董事、工会主席、党委委员       


undefined            

费麒                

党委委员、纪委书记         

               


undefined            

郭勇                

董事、党委委员、项目咨询委员会主席              

               


undefined            

曹建琴                

董事、财务总监                 

               


undefined            

张巍                

外部董事                 

               


undefined            

卢赤斌                

副总经理                

               


undefined            

罗孝银                

党委委员、风控委员会主席、风控总监        

               


undefined            

张建功                

董事会秘书                

               


undefined            

李卓                

总经理助理                 


undefined            

刘柯柯                

经理助理                 

               


undefined            

张炎                

经理助理